สาระน่ารู้
เทคนิคการจำตัวอักษรจีน
เทคนิคการจำอีกษรจีน ถ้าเรารู้อักษรจีนเพียง 3,000 ตัว เราก็จะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาจีนได้ราว 99 % ส่วนในการอ่านวรรณคดี งานเขียนทางเทคนิคหรือหนังสือโบราณ เราควรต้องรู้อักษรจีนประมาณ 6,000 ตัว
ใช้เวลาอ่านประมาณ 7 นาที