กลับสู่หน้าก่อน

ใช้เวลาอ่านประมาณ 15 นาที

50 ชื่อผู้หญิงภาษาจีนที่น่ารักและไม่เหมือนใคร

By TH LingoAce Team |Thailand |01 พฤศจิกายน 2023

สาระน่ารู้
blog-images

50 ชื่อผู้หญิงภาษาจีนที่น่ารักและไม่เหมือนใคร

ชื่อภาษาจีนสำหรับเด็กผู้หญิงจำนวนมากแสดงถึงความงดงามและความร่ำรวยของวัฒนธรรมจีน ทุกชื่อมีเรื่องราวและแสดงถึงความหวังและแรงบันดาลใจของพ่อแม่สำหรับอนาคตของลูก ชื่อและความหมายมักสะท้อนถึงคุณงามความดี ความสง่างาม และความแข็งแกร่งภายใน นอกจากนี้ยังทำให้นึกถึงองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ดอกไม้และสัตว์ต่างๆ นอกจากความหมายเชิงสัญลักษณ์แล้ว เสียงของชื่อยังสง่างามอีกด้วย

โครงสร้างของชื่อภาษาจีน

โครงสร้างของชื่อผู้หญิงภาษาจีนโดยทั่วไปจะประกอบด้วยอักขระหนึ่งหรือสองตัวสำหรับชื่อสกุล (หรือที่เรียกว่านามสกุล) ตามด้วยอักขระหนึ่งหรือสองตัวสำหรับชื่อหรือชื่อจริง ชื่อที่กำหนดมักจะไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งโดยทั่วไปจะเลือกโดยพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย

ชื่อภาษาจีนสำหรับเด็กผู้หญิงมักถูกเลือกตามความหมายของตัวละคร เสียง และความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือส่วนบุคคล โดยทั่วไปแล้วจะใช้อักขระที่มีความหมายเชิงบวกหรือตัวที่สะท้อนถึงคุณสมบัติหรือแรงบันดาลใจที่ต้องการสำหรับลูก

บางครั้งภาษาภาคหรือภาษาถิ่นจะมีอิทธิพลต่อความยาวและโครงสร้างของชื่อที่กำหนด เด็กบางคนจะได้รับชื่อที่มีอักขระตัวเดียว ในขณะที่คนอื่นๆ อาจมีอักขระหลายตัว นอกจากนี้ บางครอบครัวอาจมีประเพณีการตั้งชื่อที่ผู้อาวุโสได้กำหนดอักขระกลางไว้ล่วงหน้าสำหรับคนรุ่นเพื่อระบุและแยกแยะสมาชิกในครอบครัวภายในเชื้อสายครอบครัว ผู้ปกครองอาจใช้ชื่อกลางเดียวกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง

วิธีตั้งชื่อผู้หญิงภาษาจีน

ชื่อและความหมายของเด็กหญิงมักแสดงถึงคุณสมบัติเชิงบวกและสะท้อนถึงบุคคลและครอบครัวของพวกเธอ ชื่อภาษาจีนมักมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ ขอแนะนำให้เลือกตัวละครที่มีความหมายเชิงบวกที่สื่อถึงคุณสมบัติหรือแรงบันดาลใจที่พึงประสงค์ หัวข้อทั่วไป ได้แก่ ความงาม สติปัญญา ความสง่างาม ความแข็งแกร่ง และคุณธรรม

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดรองลงมาคือเสียงและความหมายของชื่อ ชื่อภาษาจีนสำหรับเด็กผู้หญิงมักจะมีเสียงที่ไพเราะและกลมกลืนเมื่อพูดพร้อมกัน ชื่อที่มีโทนสีและตัวละครที่สมดุลสามารถสร้างความกลมกลืนและสวยงามน่าพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการผสมคำที่อาจฟังดูเคอะเขินหรือออกเสียงยาก หรืออาจเป็นคำพ้องเสียงสำหรับคำที่มีความหมายเชิงลบ

รายชื่อผู้หญิงภาษาจีนยอดนิยมและความหมาย

ลำดับ

ชื่อ

อักขระจีน

พินอิน

ความหมาย

1

Aihan

瑷菡

ài hàn

ชวนให้นึกถึงภาพดอกบัวอันละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความสง่างาม และความแข็งแกร่งจากภายใน

2

Beihe

贝荷

bèi hé

บุคคลผู้เป็นที่รักและมีคุณสมบัติแห่งความบริสุทธิ์ ความสง่างาม และความงาม

3

Beiye

蓓叶

bèi yè

ความสวยงาม คล่องตัว แข็งแกร่ง และเปี่ยมไปด้วยชีวิต

4

Caiji

彩姬

cǎi jī

Vibrant and lively with a regal air

สดใจและมีชีวิตชีวาด้วยอากาศอันสง่างาม

5

Chanchan

婵婵

chán chán

สวยงาม และมีเสน่ห์เป็นพิเศษ

6

Chanxin

婵歆

chán xīn

มีเสน่ห์ สวยงาม และเป็นผู้ที่ชื่นชมความสุขของชีวิต

7

Diedie

蝶蝶

dié dié

ชวนให้นึกถึงภาพผีเสื้อ หมายถึง ความสง่างาม ความงดงาม และการเปลี่ยนแปลง

8

Diwei

娣薇

dì wē

ความรักแบบพี่น้องที่แข็งแกร่ง

9

Fanqia

梵恰

fàn qià

บุคคลผู้บริสุทธิ์และแท้จริง

10

Fulu

馥璐

fù lù

ผู้ที่มีกลิ่นหอมและความงามอันล้ำค่าดุจอัญมณี

11

Jiaoxian

姣茜

jiāo xiān

คนที่มีความสวยงาม ความหลงใหล และมีชีวิตชีวา

12

Jiefan

婕梵

jié fàn

ความงดงาม สง่างาม และมีจิตวิญญาณ

13

Jingbei

静蓓

jìng bèi

ความสงบและสันติและเติบโตอย่างมีศักยภาพ

14

Jingxiao

静笑

jìng xiào

มีนิสัยอ่อนโยนและร่าเริง และพบความสุขในความเรียบง่าย

15

Leichu

蕾初

lěi chū

บุคคลที่เป็นเหมือนดอกไม้ที่ผลิบาน เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ

16

Leyue

乐玥

lè yuè

บุคคลที่มีความเบิกบานใจและรู้สึกสง่างามและสงบ

17

Lingling

凌灵

líng líng

บุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น พรสวรรค์ ความฉลาด หรืออุปนิสัย

18

Linglu

灵璐

líng lù

มีความลึกทางจิตวิญญาณและความงามอันล้ำค่า

19

Linjin

琳瑾

lín jǐn

บุคคลผู้มีความสวยทั้งภายนอกและภายใน

20

Luqi

璐琦

lù qí

บุคคลที่ได้รับการยกย่องและมีคุณค่าอย่างสูง

21

Manlu

曼露

màn lù

สง่างาม สดชื่น และบริสุทธิ์เหมือนน้ำค้างยามเช้า

22

Nayao

娜瑶

nà yáo

บุคคลที่มีความสวยงาม สง่างาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น

23

Nianshuang

念双

niàn shuāng

คนที่มีนิสัยรอบคอบและเอาใจใส่

24

Ningli

凝丽

níng lì

งดงาม สง่างาม และเปล่งประกายความงามอันน่าหลงใหล

25

Qianlu

倩露

qiàn lù

งดงามและหรูหราด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง

26

Qianzhi

倩芷

qiàn zhǐ

ประณีต หรูหรา

27

Qingjin

晴瑾

qíng jǐn

สดใส ล้ำค่า และสวยงามดุจอัญมณี

28

Qinru

沁茹

qìn rú

บุคคลที่สนุกสนานกับชีวิตและมีความสง่างามและละเอียดอ่อน

29

Qixia

琪夏

qí xià

ล้ำค่าและพิเศษราวกับอัญมณีที่เปล่งประกายในฤดูร้อน

30

Roman

若缦

ruò màn

คนที่มีนิสัยอ่อนโยนและประณีต

31

Shiji

诗姬

shī jī

ราวกับบทกวีที่สร้างสรรค์ด้วยบรรยากาศแห่งความสง่างามและความงดงาม

32

Shiman

诗缦

shī màn

การแสดงตนที่สง่างามและประณีต

33

Shumu

疏慕

shū mù

เป็นอิสระ ไม่ถูกจำกัดโดยบรรทัดฐานทางสังคมได้ง่าย

34

Shuye

舒晔

shū yè

กิริยาท่าทางสดใสร่าเริงและสงบสุข

35

Sujia

素佳

sù jiā

ถ่อมตัว ไม่โอ้อวด ความเป็นเลิศที่เกินบรรยาย

36

Wanye

宛叶

wǎn yè

การแสดงตนที่สง่างามและมีชีวิตชีวาพร้อมการเชื่อมต่อกับโลกธรรมชาติ

37

Xiahui

夏慧

xià huì

สดใสและอบอุ่นเหมือนฤดูร้อน มีสติปัญญาและสติปัญญา

38

Xiaoxin

晓欣

xiǎo xīn

บุคคลที่นำพาแต่ความสุขความเบิกบานดั่งรุ่งอรุณของวันใหม่

39

Xicai

惜彩

xī cǎi

ผู้ที่ชื่นชมความสมบูรณ์ ความงาม และความหลากหลายของชีวิต

40

Xijing

汐菁

xī jīng

จิตวิญญาณที่สงบ สดใส และอ่อนเยาว์

41

Xinbei

欣贝

xīn bèi

เปล่งประกายความสุขและนำพาความโชคดี

42

Yeruo

叶若

yè ruò

ความงามตามธรรมชาติ ความสง่างาม และการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม

43

Yingjing

缨静

yīng jìng

สง่างามและแสดงตัวด้วยความเงียบสงบและสง่างาม

44

Yiting

艺婷

yì tíng

บุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะและความงามอันน่าหลงใหล

45

Yixiao

伊笑

yī xiào

สนุกสนาน ไร้กังวล และนำความสุขมาด้วยรอยยิ้ม

46

Yongjin

咏锦

yǒng jǐn

ไพเราะราวกับร้องเพลงด้วยถ้อยคำอันไพเราะ

47

Yuanling

媛灵

yuàn líng

คนที่มีความสวยงามและสง่างามแต่ยังฉลาดอีกด้วย

48

Yushu

羽姝

yǔ shū

งดงามสง่างามดุจนกขนนกอันสวยงาม

49

Yuyan

毓燕

yù yàn

บุคคลผู้ได้รับความเอาใจใส่ เลี้ยงดู และทะนุถนอมเป็นอย่างดี

50

Yuyong

毓咏

yù yǒng

สร้างสรรค์ด้วยถ้อยคำ ดนตรี และศิลปะ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากผู้คน

คำถามที่พบบ่อย

ชื่อภาษาจีนที่ดีสำหรับเด็กผู้หญิงคือ?

ชื่อภาษาจีนที่ดีสำหรับเด็กผู้หญิงมักจะมีความหมายส่วนตัว แสดงถึงคุณสมบัติเชิงบวก และสะท้อนกับบุคคลและครอบครัวของพวกเธอ ชื่อและความหมายของเด็กหญิงชาวจีนมักเป็นสัญลักษณ์ ขอแนะนำให้เลือกตัวละครที่มีความหมายเชิงบวกที่สื่อถึงคุณสมบัติหรือแรงบันดาลใจที่พึงประสงค์ หัวข้อทั่วไป ได้แก่ ความงาม สติปัญญา ความสง่างาม ความแข็งแกร่ง และคุณธรรม

ชื่อภาษาจีนที่น่ารักที่สุดคือ?

แม้ว่าชื่อสาวจีนที่น่ารักมักมีเสียงที่นุ่มนวลและอ่อนโยน อาจรวมอักขระที่มีเสียง "x-" หรือ "y-" เช่น "Xiao" (小), "Xiu" (秀), "Yan" (妍) หรือ "Yue" (悦) นอกจากนี้ยังอาจใช้อักขระที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเพียงเล็กน้อยก็ได้ ตัวอย่างเช่น "小" (xiǎo) แปลว่า "เล็ก" หรือ "เล็ก ๆ น้อย ๆ" และมักใช้เป็นคำนำหน้าในชื่อเช่น "升复" (Xiǎohuā ดอกไม้เล็ก ๆ) หรือ "小雨" (Xiǎoyǔ ฝนตกเบาๆ) อักขระที่เพิ่มขึ้นสองเท่าสามารถสร้างเอฟเฟกต์ที่น่ารักและขี้เล่นได้ ตัวอย่างเช่น "娃娃" (Wáwá) หมายถึง "ตุ๊กตา" หรือ "เด็กทารก" โดยเน้นถึงคุณภาพที่อ่อนเยาว์และน่ารัก สุดท้ายนี้ ชื่อที่มีความหมายอ่อนหวานและเป็นบวกยังสามารถสื่อถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสุข ความอ่อนหวาน หรือความบริสุทธิ์ได้อีกด้วย ตัวอย่าง ได้แก่ "甜甜" (Tiántián, หวาน) หรือ "蓝蓝" (Lánlán, สีฟ้า)

ชื่อภาษาจีนแปลว่าสวย?

มีตัวอักษรจีนหลายตัวที่มีความหมายเกี่ยวกับความงาม ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ 美娜 (Měi Nà) ซึ่งแปลว่า "สวยงาม" (美) และ "สง่างาม" (娜) 雅丽 (Yǎ Lì) ซึ่งหมายถึง "สง่างามหรือสง่างาม" (雅) และ "สวยงาม" (丽) 美玲 (เหม่ยหลิง) แปลว่า "สวยงาม" (黄) และ "ประณีตและละเอียดอ่อน" (玲)

ชื่อภาษาจีนแปลว่าดอกไม้?

มีดอกไม้มากมายที่สามารถใช้เป็นชื่อเรียกเด็กผู้หญิงในภาษาจีนได้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง: HANA (ฮัว) แปลว่าดอกไม้อย่างแท้จริง 芳 (ฟาง) หมายถึง กลิ่นหอมของดอกไม้ และเป็นสัญลักษณ์ของความงามและความสง่างาม 茉莉 (Mòlì) เป็นชื่อที่รวมอักขระของ "จัสมิน" (茉, Mò) และ "li" (莉, lì) ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ "ไข่มุก" หรือ "สวยงาม" ชวนให้นึกถึงกลิ่นหอมอันละเอียดอ่อนและหอมหวานของดอกมะลิ 荷娜 (Hé Nà) ผสมผสานระหว่างคำว่า "ดอกบัว" (荷) และ "สง่างามและสง่างาม" (娜) ชื่อนี้สื่อถึงหญิงสาวที่มีความสง่างามและสวยงามดั่งดอกบัว

ทีมนักเขียนของเราทุกคนล้วนมีความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ พวกเขามีความเข้าใจในจิตวิทยา และพัฒนาการการเรียนรู้ทางด้านภาษาของเด็กๆ พวกเขาสามารถที่จะแนะนำวัฒนธรรมจีนให้กับเด็กๆ ทั่วโลก และเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีที่สุดของ LingoAce ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองทุกท่านเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาของพวกเด็กๆ