การพัฒนาหลักสูตรของเรา​

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลัก และมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานคุณภาพการเรียนภาษาจีนให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและนักออกแบบทั่วโลก​

ผู้พัฒนาหลักสูตรของ LingoAce​

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรของเรามีความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรภาษาจีนในระดับโลก สมาชิกในทีมของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีด้านการสอนภาษาจีนในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความชำนาญด้านการสอนภาษาจีนแก่ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา จิตวิทยาเด็ก จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลก อาทิ มหาวิทยาลัยนานาชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค พวกเขามีความรู้เชิงลึกในภาษาศาสตร์ ในระดับสากล ทำให้สามารถพัฒนาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและมีกระบวนการสอนที่เข้มข้น เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังได้​

การมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรอย่างเข้มข้นของเรา

สำหรับคลาสเรียน 1 คลาส 55 นาที พวกเราใช้เวลาในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรเป็นเวลาอย่างน้อย 9 วัน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก นอกจากนี้บทเรียนของเรายังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผสมผสานวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ประยุกต์เข้ากลับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

1. การสร้างแผนการสอน

create lesson plan

แผนการสอนที่ได้รับการศึกษาเชิงลึก เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองทั่วโลก เพื่อสร้างวิธีการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่ดีที่สุด

เราแบ่งหลักสูตรออกเป็นหลายส่วน และปรับปรุงวัตถุประสงค์ของแต่ละบทเรียนให้ดีที่สุด

2. การสร้างเนื้อหาในบทเรียน

content creation

สื่อการเรียนการสอนของเรารวมถึงการบ้านจัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนอย่างเป็นระบบและช่วยให้เข้าใจง่ายแบบไม่ต้องท่องจำ

3. การนำเกมเข้ามาประยุกต์ใช้และการโต้ตอบในคลาสเรียน​

interaction integration

ในคลาสเรียนของ LingoAce จะใช้สื่อที่เป็นเกมส์และการโต้ตอบผ่านระบบดิจิทัลระหว่างคุณครูกับนักเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในคลาส เข้าใจง่ายและสนุกไปกับการเรียนภาษาจีน

4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

illlustration

ทีมนักออกแบบของเราจะสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนรู้ดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนที่ใครๆก็บอกว่าการ์ตูนของเราเข้าถึงง่ายและน่ารัก

5. การทดสอบบทเรียนก่อนเผยแพร่

test before live

ทีมคุณครูจะทำการประเมินเอกสารและสื่อการสอน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขหลักสูตรในอนาคต

ก่อนที่จะเผยแพร่ บทเรียนจะได้รับการประเมินโดยทีมคุณครู และได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ