หลักสูตรของเรา - LingoAce ประเทศไทย

การพัฒนาหลักสูตรของเรา​

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลัก และมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานคุณภาพการเรียนภาษาจีนให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและนักออกแบบทั่วโลก​

curriculamdevelopment-01

ผู้พัฒนาหลักสูตรของ LingoAce​

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรของเรามีความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรภาษาจีนในระดับโลก สมาชิกในทีมของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลก อาทิ มหาวิทยาลัยนานาชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค มีความชำนาญด้านการสอนภาษาจีนแก่ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา รู้จักการใช้จิตวิทยาเด็ก ทำให้พวกเขามีความรู้เชิงลึกในภาษาศาสตร์ ในระดับสากล สามารถพัฒนาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและมีกระบวนการสอนที่เข้มข้น เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังได้​

การมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรอย่างเข้มข้นของเรา

สำหรับคลาสเรียน 1 คลาสใน 55 นาที พวกเราใช้เวลาในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรเป็นเวลาอย่างน้อย 9 วัน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก ผสมผสานวิธีการเรียนการสอนให้เข้ากับเยาวชนรุ่นใหม่

เสียงตอบรับจากเด็กๆ และผู้ปกครอง

ทุกความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราพัฒนาและปรับปรุงคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์สำหรับเด็กให้ดียิ่งขึ้น

CTA copy