นโยบายความเป็นส่วนตัว - LingoAce ประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Õñ┤Õø¥

ทั่วไป

1. ที่ LingoAce เราดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง ดังนั้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว" ของเรา) เพื่ออธิบายวิธีที่เรารวบรวม ใช้ แบ่งปัน และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถใช้โดยลำพังหรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อระบุหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะได้) ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลอภิพันธุ์ (metadata) และเนื้อหาของผู้ใช้ ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน ข้อมูลการประเมิน หรือข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลใด ๆ ที่รวมกับข้อมูลส่วนบุคคล จะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

2. ในการใช้หรือเข้าถึงบริการต่าง ๆ หมายถึง คุณยินยอมและยอมรับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลที่อธิบายไว้ในและข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”)

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา หากเราทำเช่นนั้น และการเปลี่ยนแปลงเป็นสาระสำคัญ เราจะโพสต์ประกาศว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บนเว็บไซต์เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันหลังทำการเปลี่ยนแปลง และเราจะระบุวันที่ที่ข้อตกลงเหล่านี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดที่ด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัว การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลโดยเร็วนับจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วันนั้น หรือในครั้งแรกที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อมูลที่เรารวบรวม

3. เมื่อคุณใช้บริการของเรา นั่นหมายถึงคุณอนุญาตและยินยอมให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสองประเภท นั่นคือ (1) ข้อมูลที่คุณส่งผ่านบริการ และ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการที่เรารวบรวมขณะที่คุณ ปฏิสัมพันธ์กับบริการ

4. เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ เราจะรวบรวมประเภทของเบราว์เซอร์และที่อยู่ IP ของคุณ (ซึ่งเป็นที่อยู่เฉพาะที่ระบุคอมพิวเตอร์ของคุณบนอินเทอร์เน็ต) เมื่อคุณใช้แอปมือถือของเรา เราจะรวบรวมประเภทอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ และที่อยู่ IP ของคุณ นอกจากนี้ เราจัดเก็บข้อมูลบางอย่างจากเบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้ “คุกกี้” คุกกี้คือ ชิ้นส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ เราใช้คุกกี้ ID เซสชั่นเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ มีขั้นตอนง่าย ๆ ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ที่อนุญาตให้คุณปฏิเสธหรือยอมรับคุณลักษณะคุกกี้เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า คุกกี้อาจจำเป็นสำหรับการให้บริการบางอย่างที่มีอยู่บนเว็บไซต์แก่คุณ (เช่น การส่งมอบข้อมูลที่กำหนดเอง)

5. ในขั้นตอนการลงทะเบียน คุณอาจให้ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณกับเรา และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจได้รับการร้องขอในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน

6. เมื่อใช้บริการของเรา คุณสามารถส่งข้อมูลและเนื้อหาไปยังโพรไฟล์ของคุณได้ สร้างข้อมูลผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาบนบริการ (“ข้อมูลกิจกรรม”) หรือส่งข้อความและส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้รายอื่นได้ เราจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อให้สามารถให้บริการและนำเสนอคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการส่วนบุคคลได้

7. เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณต้องให้สิทธิ์เราในการเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เราจะใช้กล้องและไมโครโฟนเพื่อบันทึกคุณตลอดการเรียน (“การเล่นบทเรียน”) เราจัดเก็บบันทึกนี้เพื่อวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพ การฝึกอบรม และเพื่อจัดเตรียมฟังก์ชันการเล่นวิดีโอให้กับนักเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไข

การใช้ข้อมูลที่บริษัทของเราได้รับมา

8. เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อส่งการแจ้งเตือน (แต่ไม่ใช่ไปยังบุตรหลานของคุณ) เกี่ยวกับบริการใหม่ที่บริษัทของเรานำเสนอ ซึ่งเราคิดว่าคุณอาจสนใจ บริษัทของเราอาจส่งประกาศเกี่ยวกับบริการไปถึงคุณเป็นครั้งคราวผ่านการดำเนินการทั่วไปของบริการ โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลเหล่านี้ได้

9. คุณสามารถสร้างโพรไฟล์เมื่อลงทะเบียนสำหรับบริการได้ ทีมงานของเราอาจช่วยเหลือคุณในการสร้างโพรไฟล์เริ่มต้น หากคุณลงทะเบียนโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์แชท (การสนทนาสด) คุณสามารถแก้ไขข้อมูลโพรไฟล์บนแพลตฟอร์มของเราได้ตลอดเวลา หรือติดต่อที่ปรึกษาการเรียนรู้ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

10. บริษัทของเราอาจใช้หรือแบ่งปันข้อมูล โดยแสดงผลเป็นแบบรวมหรือไม่ระบุชื่อ ที่เรารวบรวมได้ผ่านบริการ รวมถึงข้อมูลกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การทำความเข้าใจหรือปรับปรุงบริการ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

11. ตามวรรคต่อไปนี้ เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามใด ๆ

12. เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อให้บริการแก่เราหรือแก่คุณในส่วนเกี่ยวข้องกับบริการ แต่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดในการรักษาความลับ ซึ่งจำกัดการใช้และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทที่ให้บริการที่ช่วยเราในกิจกรรมทางธุรกิจ การส่งอีเมล การประมวลผลการชำระเงิน หรือเสนอบริการแก่ลูกค้า

13. เราอาจกำหนดว่าเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น หมายศาลหรือคำสั่งศาล หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยบัญชีหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เมื่อเราเชื่อว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการของเรา เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของเรา เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดจรรยาบรรณ หรือผิดกฎหมายอื่น ๆ ผ่านบริการต่าง ๆ ของเราหรือการใช้ชื่อบริษัทของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่น ทนายความ ตัวแทน หรือหน่วยงานรัฐบาล การแบ่งปันดังกล่าวอาจมีขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณและไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

14. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือ บริษัทแม่ บริษัทสาขา และนักลงทุนของเรา หากความเป็นเจ้าของธุรกิจของบริษัททั้งหมดของเรา หรือหน่วยธุรกิจหรือทรัพย์สินที่บริษัทของเราเป็นเจ้าของซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการนี้ มีการเปลี่ยนแปลง หรือการล้มละลาย หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เกิดขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนย้ายไปยังเจ้าของใหม่หรืออาจมีการเปิดเผยข้อมูลของคุณระหว่างการทำธุรกรรมดังกล่าว (เช่น ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจ) แม้ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตาม ในการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังคงอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่และจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อตกลงในที่นี้

การปรับปรุงและลบข้อมูลส่วนบุคคล

15. คุณสามารถขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมผ่านการใช้เว็บไซต์ของเราได้ เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับคำขอของคุณ แม้ว่าเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถลบข้อมูลออกได้สำเร็จในทุกกรณี เราอาจจัดเก็บข้อมูลแบบรวมและ/หรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่รวบรวมผ่านบริการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ที่อาจใช้โดยบริษัทของเราเพื่อการฝึกอบรม ปรับปรุง ส่งเสริมการขาย วิจัย และวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ

ลิงก์

16. บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เราไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น เราสนับสนุนให้ผู้ใช้อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้นที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่บริษัทเรารวบรวมผ่านบริการนี้เท่านั้น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

17. บริษัทของเราได้ใช้มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการและมาตรการทางเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความลับ ความสมบูรณ์ของข้อมูล และความพร้อมใช้งานของข้อมูลของคุณ การเข้าถึงรหัสต่าง ๆ และผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์แบบ ดังนั้น แม้เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ในกรณีที่บริษัททราบถึงการละเมิดข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เราอาจโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือที่อื่น ๆ เกี่ยวกับบริการของเรา และอาจส่งอีเมลถึงคุณตามที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับเรา คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการรับหนังสือแจ้งการละเมิดความปลอดภัยแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่

การให้ความยินยอม

18. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมอบให้เราและข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา หรือการเข้าถึง ใช้ หรือดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือบริการ ฟังก์ชัน หรือเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ (รวมถึงการส่ง การแคช หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ดังกล่าว) หมายถึง คุณได้ตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขแต่ละข้อและทั้งหมด รวมถึงประกาศทั้งหมดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

19. บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา และจะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง (ถ้ามี) บนเว็บไซต์ของเรา และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เจ็ด (7) วันหลังจากที่เราแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การใช้บริการของเราหลังวันที่มีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณยอมรับและยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

20. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่ควรใช้บริการของเรา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากเราทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองล่วงหน้า เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลนี้เมื่อเราทราบ และจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สาม หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและพบว่าบุตรหลานของคุณที่อายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุสูงกว่านั้นหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีบัญชีที่ลงทะเบียนกับบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากระบบของเรา

ติดต่อเรา

21. เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การเข้าถึงข้อมูลของคุณ หรือถามคำถามเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือยื่นเรื่องร้องเรียน โปรดติดต่อเราที่ privacy@pplingo.com

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2021

การยอมรับเอกสารนี้แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้