นโยบายความเป็นส่วนตัว - LingoAce ประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Õñ┤Õø¥

ทั่วไป

ทางบริษัทของเราทราบดีถึงการให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา”) เพื่ออธิบายวิธีการที่เรารวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณใช้งานหรือเข้าถึงบริการของเรา นั่นหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ประโยชน์ของข้อกำหนดที่ไม่ได้แจ้งไว้ที่นี่จะกำหนดอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข")

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เราจะทำการโพสต์แจ้งเตือนบนเว็บไซต์ ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น และเราจะระบุวันที่แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ครั้งล่าสุดที่ด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลภายในระยะเวลา 7 วัน หรือในครั้งแรกที่คุณเข้าใช้บริการของเราหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา

เมื่อคุณใช้ PPLingo จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสองประเภท: (i) ข้อมูลที่คุณส่งผ่านบริการของเรา และ (ii) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณที่เราเป็นผู้รวบรวม

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ เราจะเก็บข้อมูลเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และ IP Address ของคุณ (ที่อยู่เฉพาะที่ระบุคอมพิวเตอร์ของคุณบนอินเทอร์เน็ต) และเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชั่นบนมือถือ เราจะเก็บข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้, หมายเลข ID ของอุปกรณ์ และ IP Address ของคุณ นอกจากนี้เราpy'จัดเก็บข้อมูลบางอย่างจากเบราว์เซอร์ของคุณ โดยใช้ "คุกกี้" ซึ่งคุกกี้ คือ ข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และจะเชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ใช้ โดยเราใช้เซสชัน ID คุกกี้เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ หากคุณไม่ต้องการให้เก็บข้อมูลผ่านการใช้คุกกี้ คุณสามารถปฏิเสธหรือยอมรับคุกกี้ ตามขั้นตอนง่ายๆ บนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าการยอมรับคุกกี้อาจจำเป็นสำหรับการใช้งานฟีเจอร์บางอย่างที่มีอยู่บนเว็บไซต์ (เช่น การจัดส่งข้อมูลที่กำหนดเอง)

ในขั้นตอนการลงทะเบียนคุณอาจระบุชื่อ, อีเมล, ที่อยู่อาศัยและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน

เมื่อใช้บริการของเรา คุณสามารถส่งข้อมูลและเนื้อหาไปยังโปรไฟล์ของคุณ สร้างข้อมูลกิจกรรมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบริการของเรา หรือส่งข้อความและข้อมูลไปยังผู้ใช้รายอื่น ซึ่งเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลนี้ เพื่อนำเสนอบริการและฟีเจอร์เฉพาะบุคคล

เมื่อใช้บริการของเรา คุณจะต้องมอบสิทธิ์การเข้าถึงเว็บแคมและไมโครโฟนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเราจะใช้เพื่อบันทึกคลาสเรียนของคุณ (“ดูคลาสเรียนย้อนหลัง”) โดยการบันทึกนี้จะนำไปใช้เพื่อรับประกันความสามารถในการสอนของคุณครู, วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม และฟังก์ชั่นการดูคลาสเรียนย้อนหลังสำหรับนักเรียน

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะมีความจำเป็นในการเสนอบริการหรือตามข้อกำหนดกฎหมาย (ดูข้อมูลเฉพาะด้านล่าง)

การใช้ข้อมูลของคุณที่มอบให้เรา

เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการใหม่ของเรา โดยจะนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณ ซึ่งอาจจะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบริการให้คุณเป็นครั้งคราว ผ่านการดำเนินการทั่วไปของบริการ ซึ่งคุณสามารถเลือกไม่รับอีเมลดังกล่าวได้

บริษัทของเราใช้ข้อมูลโปรไฟล์เพื่อนำเสนอและแก้ไขโดยคุณเมื่อคุณเข้าถึงบริการและนำเสนอต่อผู้ใช้รายอื่น ในบางกรณีผู้ใช้รายอื่นอาจเสริมโปรไฟล์ของคุณได้รวมถึงการส่งความคิดเห็น (ซึ่งคุณสามารถลบออกได้)

บริษัทของเราอาจใช้หรือแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่รวบรวมผ่านบริการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจหรือพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบให้แก่คำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น หมายศาลหรือคำสั่งศาล หรือตามที่กฎหมายบังคับใช้ นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันบัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของบริษัท, เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ที่กระทำผ่านบริการหรือใช้ชื่อบริษัทของเรา หรือ ป้องกันอันตรายอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทอื่น ทนายความ ตัวแทน หรือหน่วยงานรัฐบาล

หากมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ หรือหน่วยธุรกิจหรือทรัพย์สินส่วนบุคคลที่บริษัทเราเป็นเจ้าของ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการ จะส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปยังเจ้าของใหม่ ซึ่งในการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้

การอัปเดตหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการลบบัญชีผู้ใช้งานของคุณที่ลงทะเบียนไว้ โดยดำเนินการตามคำแนะนำผ่านบริการของเรา ซึ่งหลังจากที่บัญชีของคุณถูกลบ เราจะเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่ได้ทำการรวบรวมผ่านบริการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมไว้ โดยบริษัทของเราอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการฝึกอบรมและการเก็บบันทึกข้อมูล

ลิ้งก์

บริการนี้อาจมีลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เมื่อออกจากเว็บของเราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านคำชี้แจงเรื่องสิทธิ์ที่เว็บไซต์นั้นๆ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการเก็บข้อมูลของบริษัทเราเท่านั้น

ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทของเราได้พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยที่สามารถป้องกันข้อมูลรั่วไหลได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งข้อมูลที่เป็นความลับส่วนบุคคล, รหัสผู้ใช้งาน, รูปถ่าย, ข้อมูลการเข้าสู่บริการ และผลลัพธ์ PPLingo ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าแฮกเกอร์ที่ตั้งใจโจมตีระบบอาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เรามีได้

ห้ามติดตาม

บริการของเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ที่ส่งโดยเบราว์เซอร์อื่น

ภาษา

  1. ต้นฉบับของข้อตกลงนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)
  2. ในกรณีที่ข้อตกลงฉบับแปลใดๆ ไม่ตรงตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ขอให้ยึดตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

ติดต่อเรา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา, ต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ, มีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หรือต้องการส่งเรื่องร้องเรียน กรุณาติดต่อเราที่ privacy@pplingo.com

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019