คุณครูของเรา!

คุณครูที่ LingoAce ทุกคนล้วนเป็นคุณครูมืออาชีพที่มีใบรับรองการสอนในระดับสากล ซึ่งพร้อมทุ่มเทการสอนเพื่อความสำเร็จในการเรียนของเด็กๆทุกคน

สิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคือ ความสำเร็จของเด็กๆ ทุกคน

คุณครูของเราล้วนมีประสบการณ์การสอนออนไลน์แบบเสมือนจริงให้กับเด็กๆ มานานหลายปี พวกเขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทุกคนมีใบรับรองในการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

สิ่งที่ทำให้คุณครูของเราแตกต่าง

คุณครูของเราจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกคน และมีประสบการณ์การสอนออนไลน์มาอย่างมากมาย

ความสามารถทางภาษาระดับสูง

คุณครูของเราทุกคนเป็นเจ้าของภาษาที่มีทักษะทางภาษาในระดับสูง จึงทำการสอนได้อย่างคล่องแคล่วและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังภาษานั้นๆ

มารู้จักคุณครู Li Qiong คุณครูสอนภาษาจีนของเรา!

ทุกคนมีใบรับรองการสอน ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คุณครูภาษาจีนทุกคนมีใบรับรอง “CTCSOL” (ใบรับรองความสามารถ วิชาชีพครูภาษาจีน ระดับสากล) คุณครูทุกคนมีประสบการณ์สอนมากกว่า 3 ปี และผ่านการสอบวัดระดับทางภาษา “Putonghua” (ผู่ทงฮว่า) ขั้นต่ำในระดับ 2-A ของการทดสอบภาษาจีนกลาง

มารู้จักคุณครู Liu Yunhe คุณครูสอนภาษาจีนของเรา!

รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านหลักสูตรและวัฒนธรรม

คุณครูทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มเข้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร ที่ได้รับการรับรอง จากกระทรวงศึกษาธิการจีนและสิงคโปร์ โดยคุณครูของเราสามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางอย่างคล่องแคล่ว

มารู้จักคุณครู Wang Da คุณครูสอนภาษาจีนของเรา!

มาตรฐานของคุณครูที่เราตั้งเอาไว้สูงมากๆ

กระบวนการจ้างงานที่เข้มงวด

เรามองหาคุณครูที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆ ได้ในทุกการกระทำ การพูด และพฤติกรรม และคุณครูทุกคนยังต้องผ่านการประเมินหลายระดับ ก่อนที่จะสามารถมาเริ่มสอนในคลาสเรียนของเราได้

Holistic training

แนวทางการฝึกอบรมของเรามีความครอบคลุมทั้งเรื่องจิตวิทยาเด็ก วิธีการการสื่อสาร ความเข้าใจในเทคโนโลยี และความแตกต่างทางวัฒนธรรม

การประเมินอย่างสม่ำเสมอ

เราตรวจสอบคลาสเรียนอย่างสม่ำเสมอ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละวัน ของคุณครู เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนที่ดีที่สุด

เพิ่มทักษะทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

คุณครูทุกคนเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้ และพร้อมรับคำแนะนำ ในการปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรม หรือสัมนาเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพในการสอนอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครของ LingoAce ด้วยการทดลองเรียนฟรี!

ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่มีข้อผูกมัดในการลงทะเบียน