คุณครูของเรา!

คุณครูที่ LingoAce ทุกคนล้วนเป็นคุณครูมืออาชีพที่มีใบรับรองการสอนในระดับสากล ซึ่งพร้อมทุ่มเทการสอนเพื่อความสำเร็จในการเรียนของเด็กๆทุกคน

สิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคือ ความสำเร็จของเด็กๆ ทุกคน

คุณครูของเราล้วนมีประสบการณ์การสอนออนไลน์แบบเสมือนจริงให้กับเด็กๆ มานานหลายปี พวกเขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทุกคนมีใบรับรองในการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

มาตรฐานของคุณครูที่เราตั้งเอาไว้สูงมากๆ

กระบวนการจ้างงานที่เข้มงวด

เรามองหาคุณครูที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆ ได้ในทุกการกระทำ การพูด และพฤติกรรม และคุณครูทุกคนยังต้องผ่านการประเมินหลายระดับ ก่อนที่จะสามารถมาเริ่มสอนในคลาสเรียนของเราได้

Holistic training

แนวทางการฝึกอบรมของเรามีความครอบคลุมทั้งเรื่องจิตวิทยาเด็ก วิธีการการสื่อสาร ความเข้าใจในเทคโนโลยี และความแตกต่างทางวัฒนธรรม

การประเมินอย่างสม่ำเสมอ

เราตรวจสอบคลาสเรียนอย่างสม่ำเสมอ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละวัน ของคุณครู เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนที่ดีที่สุด

เพิ่มทักษะทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

คุณครูทุกคนเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้ และพร้อมรับคำแนะนำ ในการปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรม หรือสัมนาเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพในการสอนอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครของ LingoAce ด้วยการทดลองเรียนฟรี!

ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่มีข้อผูกมัดในการลงทะเบียน