คุณครูของ LingoAce

เราเชื่อมั่นว่าเราได้คัดสรรคุณครูที่ดีที่สุดและหลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อความเหมาะสมต่อนักเรียนแต่ละคน

คุณครูที่มีความสามารถมากกว่า 2500 คน

Our teachers are educated at more than 100 leading linguistics universities around the world.Our teachers are proficient and proficient in teaching Chinese and have friendly, fun, and understandable teaching skills for each child.

คุณภาพครูของ LingoAce​

คุณครูมืออาชีพของเราที่ผ่านการคัดเลือก ล้วนมีความชื่นชอบและมีประสบการณ์หลายปีในการสอนภาษาจีนให้กับเด็กๆ คุณครูของ LingoAce สามารถประเมินพื้นฐานระดับภาษาและจัดสรรปรับแต่งหลักสูตรรวมถึงวิธีการเรียนเพื่อให้เหมาะสมสำหรับเด็กๆแต่ละคนได้ นักเรียนแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนที่แตกต่างกันออกไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนแบบมืออาชีพให้กับนักเรียน

ทำไมต้องผ่านการทดสอบผู่ตงหัว

เพราะแค่เป็นเจ้าของภาษาไม่พอ

สำเนียงภาษาจีนของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นบอสตัน หรือเท็กซัส ลอนดอนหรือดับลิน สำเนียงบางอย่างอาจแตกต่างกัน ซึ่งการทดสอบความชำนาญด้านภาษาจีนผู่ตงหัว เป็นการทดสอบที่มีมาตรฐานสามารถวัดระดับการพูด สำเนียง การออกเสียงคำศัพท์ต่างๆ ไวยากรณ์ วัฒนธรรมการใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา คุณครูของ LingoAce ทุกคนต้องผ่านระดับ “2A” เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนของเราจะสื่อสารภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง

kids of different ethnicity shoulders together

LingoAce รักษามาตรฐานการสอนอย่างยอดเยี่ยมได้อย่างไร?

คุณครูของ LingoAce พร้อมทุ่มเทแรงกายและใจเต็มเปี่ยมด้วยความสามารถ คุณครูผู้เชี่ยวชาญของเราได้ผ่านการสัมภาษณ์ รวมถึงการทดสอบหลายรอบ และได้รับการฝึกอบรมมานับครั้งไม่ถ้วน ที่สำคัญพวกเขายังรักในการสอนอย่างยิ่ง สังเกตุได้จากการสอนในคลาสเรียนที่ทั้งความรู้ที่อัดแน่น และความใส่ใจกับเด็กๆตลอดคลาส

1. การสัมภาษณ์

interviews-v1

ผ่านการสัมภาษณ์ทั้ง 7 รอบ (ประวัติส่วนตัว, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, สัมภาษณ์ทางออนไลน์, ทำแบบทดสอบวัดระดับความรู้, เข้ารับการอบรม และทำแบบทดสอบวัดระดับความรู้หลังอบรม) มีเพียง 5% เท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือกเป็นคุณครูของ LingoAce

2. การฝึกอบรม

training-v1

เป้าหมายการฝึกอบรมของเรา ครอบคลุมตั้งแต่จิตวิทยาด้านการศึกษา ทักษะการสอนอย่างเป็นมืออาชีพ และทักษะการสื่อสารพร้อมสื่อดิจิตอล ที่คำนึงถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาของผู้เรียนทั่วโลก

3. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

continuous reviews-v1

โดยปกติ LingoAce จะบันทึก VDO ตลอดการเรียนการสอนเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคุณครู

4. การฝึกอบรมเชิงวิชาการและการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

regular-training-v1

คุณครูของ LingoAce ต้องผ่านการฝึกอบรมและการทบทวนหลักสูตรใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคุ้นเคยกับการสอนหลักสูตรใหม่และสามารถส่งต่อความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณครูและผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรของเรา จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันเทคนิควิธีการสอน เพื่อทบทวนและพัฒนาการเรียนการสอนในคลาสให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด - เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

การให้บริการของ LingoAce แบบ 4 ต่อ 1

ที่ LingoAce เราเชื่อว่าทั้งการมอบประสบการณ์การเรียนที่มีคุณภาพ และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อนักเรียน สำหรับนักเรียนแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญ LingoAce จะมีทั้งที่ปรึกษาหลักสูตร (Course Consultant) ที่ปรึกษาการเรียน (Learning Adviser) คุณครู (Teacher )และผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ (Operation Specialist) คอยดูแลให้บริการแบบสี่ต่อหนึ่ง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม

Group of young business people brainstorming at a meeting starting a new business