กลับสู่หน้าก่อน

ใช้เวลาอ่านประมาณ 10 นาที

เรียกชื่อประเทศต่างๆ ด้วยภาษาจีนกลาง

By TH LingoAce Team |Thailand |05 กันยายน 2023

สาระน่ารู้

เรียกชื่อประเทศต่างๆ ด้วยภาษาจีนกลาง

คุณเคยสงสัยไหมว่าชื่อประเทศต่างๆ เรียกเป็นภาษาจีนกลางว่าอย่างไร และแต่ละประเทศมีความหมายในภาษาจีนกลางอย่างไรบ้าง โดยปกติแล้วการเรียกชื่อประเทศจะสอดคล้องกับการออกเสียงสากล และบางประเทศก็มีตัวอักขระที่ชาวจีนเลือกมาเพื่อกำหนดชื่อประเทศนั้นๆ ได้อย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียว

คำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อประเทศเป็นภาษาจีนกลาง มีทั้งเวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันดั้งเดิม หากมีเวอร์ชันดั้งเดิมจะใส่อยู่ในวงเล็บ

ชื่อประเทศในภาษาจีน

 • เยอรมนี 德國 (德國) dé guó หมายถึงประเทศแห่งศีลธรรม เสียง dé มาจากภาษาเยอรมันที่เรียกประเทศเยอรมนีว่า Deutschland

 • ฝรั่งเศส 法國 (法國) fǎ guó หมายถึงประเทศแห่งกฎหมาย

 • สหราชอาณาจักร 英國 (英國) หมายถึงประเทศแห่งวีรบุรุษหรือประเทศแห่งดอกไม้ อีกชื่อหนึ่งของสหราชอาณาจักรก็คือ 赢國 (贏國) ซึ่งอ่านว่า yíng guó โดย yíng หมายถึง ชนะ ทำกำไร หรือประสบความสำเร็จ

 • อเมริกา 美国 (美國) měi guó หมายถึงประเทศที่สวยงามหรือประเทศแห่งความงาม

 • แคนาดา 加拿大 jiā ná dà แปลทีละตัวได้ว่า เพิ่ม ยึดติด ยิ่งใหญ่

 • สิงคโปร์ 新加坡 xīn jiā pō แปลทีละตัวได้ว่า ใหม่ เพิ่ม ชัน

 • มาเลเซีย 马来西亚 (馬來西亞) mǎ lái xī yà แปลทีละตัวได้ว่า ม้า มา เอเชียตะวันตก

 • ประเทศไทย 泰國 (泰國) tài guó หมายถึงประเทศแห่งสันติภาพ

 • เวียดนาม 越南 yuè nán คำว่า yuè หมายถึงประสบความสำเร็จหรือเวลาที่ผ่านไป ขึ้นอยู่กับบริบท ส่วน nán หมายถึงทิศใต้ เพราะเวียดนามอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน 

 • ฮอลแลนด์ 荷兰 (荷蘭) hé lán จากข้อมูลในวิกิพีเดีย คำว่า lán นี้เป็นชื่อของวีรสตรีชาวจีนในตำนาน Hua Mulan 花木兰 (花木蘭) ซึ่งแปลว่า ดอกไม้ ต้นไม้ และกล้วยไม้ ความหมายโดยรวมจึงหมายถึงประเทศแห่งดอกบัวและดอกกล้วยไม้

 • ไอร์แลนด์ 爱尔兰 (愛爾蘭) ài ěr lán คำว่า ài ěr เป็นภาษาทางการหรืออาจเป็นวิธีพูดในสมัยก่อนแปลว่า "รักคุณ" โดย ěr  หมายถึงคุณ และ lán หมายถึงดอกกล้วยไม้ ความหมายโดยรวมจึงหมายถึงบอกรักคุณด้วยดอกกล้วยไม้

 • อิตาลี 意大利 yì dà lì. yì ในที่นี้อาจหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่าง หากไม่สนใจอักขระตัวแรกเนื่องจากใช้เพื่อออกเสียง ความหมายโดยรวมจะหมายถึงประเทศที่มีกำไรมหาศาล

 • รัสเซีย 俄罗斯 (俄斯) é luó si มักเรียกสั้นๆ ว่า 俄國 (俄國) é guó โดย é แปลตรงตัวว่ารัสเซีย

 • นิวซีแลนด์ 新西兰 xīn xī lán แปลทีละตัวได้ว่า ใหม่ ตะวันตก ดอกกล้วยไม้ ความหมายโดยรวมจึงหมายถึง ดอกกล้วยไม้แห่งดินแดนใหม่ทางตะวันตก

 • จีน 中国 (中國) zhōng guó. หมายถึงประเทศที่เป็นศูนย์กลางของโลก หรือประเทศที่เป็นศูนย์กลางของอารยธรรม 

 • ญี่ปุ่น 日本 rì běn หมายถึงแหล่งกำเนิดดวงอาทิตย์หรือประเทศแห่งอาทิตย์อุทัย อักขระนี้เป็นแบบเดียวกับที่ชาวญี่ปุ่นใช้เรียกประเทศของตน แต่แน่นอนว่าพวกเขาใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อออกเสียงที่แตกต่างกันไปสำหรับอักขระทั้งสอง ชาวญี่ปุ่นเรียกประเทศของตนเองว่า Nihon หรือ Nippon ในภาษาญี่ปุ่น 

 • เกาหลี 韩國 (韓國) hán guó อักขระตัวแรกหมายถึงเกาหลีเท่านั้น อักขระนี้เป็นแบบเดียวกับที่ชาวเกาหลีใช้เรียกประเทศของตน ในภาษาเกาหลี หากจะพูดว่าเกาหลีให้ออกเสียงว่า han gug หากจะพูดว่าสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ให้ออกเสียงว่า dae han min gug

 • เม็กซิโก 墨西哥 Mòxīgē แปลทีละตัวได้ว่า น้ำหมึก ตะวันตก พี่ชาย

 • บราซิล 巴西 bā xī ในที่นี้ bā ใช้สำหรับออกเสียงเท่านั้น และ xī แปลว่าตะวันตก

 • สเปน 西班牙 xī bān yá แปลทีละตัวได้ว่า ตะวันตก ชนชั้น ฟัน

 • โปรตุเกส 葡萄牙 pú táo yá 葡萄  แปลทีละตัวได้ว่า องุ่น ฟัน

 • อินเดีย 印度 yìn dù คำว่า yìn ในที่นี้อาจหมายถึงการพิมพ์หรือการประทับตราบนกระดาษขึ้นอยู่กับบริบท คำว่า dù แปลว่าองศา ความหมายโดยรวมจึงหมายถึงองศาการพิมพ์

 • อินโดนีเซีย 印度尼西亚 (印度尼西亞) yìn dù ní xī yà แปลทีละตัวได้ว่า การพิมพ์ องศา ภิกษุณี ตะวันตก เอเชีย

 • ฟิลิปปินส์ 菲律宾 (菲律賓) Fēi lǜb bīn อักขระตัวแรก Fēi ส่วนใหญ่จะใช้เป็นคำย่อของประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน lǜb แปลว่ากฎหมาย และ bīn แปลว่าแขก หากไม่สนใจอักขระตัวแรกเนื่องจากใช้เป็นตัวย่อ จะแปลทีละตัวได้ว่า กฎหมาย แขก

สรุป

มีหลายประเทศที่ทับศัพท์ชื่อเป็นภาษาจีนโดยใช้การออกเสียงเพียงอย่างเดียว เนื่องจากภาษาจีนกลางมีเสียงน้อยมากเมื่อเทียบกับภาษาในยุโรปหลายๆ ภาษา ดังนั้นการแปลความหมายจากคำทับศัพท์จึงไม่ได้ตรงไปตรงมาซะทีเดียว 

หากคุณต้องการให้ลูกหลานเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้เรียกประเทศต่างๆ เป็นภาษาจีนเพิ่มเติม การเรียนที่ LingoAce เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก เราได้คัดสรรบทเรียนแต่ละบทอย่างดี โดยใช้เวลาราว 100 ชั่วโมงเพื่อพัฒนาหลักสูตร จำลองการสอน ผลิตบทเรียน ฝึกอบรมครู และควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้คลาสเรียนของเรายังได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กๆ ทุกคนอีกด้วย

มาช่วยให้เด็กๆได้สัมผัสการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง กับเราวันนี้!

ทีมนักเขียนของเราทุกคนล้วนมีความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ พวกเขามีความเข้าใจในจิตวิทยา และพัฒนาการการเรียนรู้ทางด้านภาษาของเด็กๆ พวกเขาสามารถที่จะแนะนำวัฒนธรรมจีนให้กับเด็กๆ ทั่วโลก และเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีที่สุดของ LingoAce ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองทุกท่านเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาของพวกเด็กๆ