ค้นหาโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดให้ลูกรัก - LingoAce ประเทศไทย

เลือกหาหลักสูตรภาษาจีนที่เหมาะสม

เพราะผู้เรียนทุกคนมีระดับทักษะและความต้องการที่ต่างกัน เราจึงมีเนื้อหา หลักสูตร และคลาสเรียนที่หลากหลายที่จะทำให้การเรียนภาษาจีนน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

Program-Details

โปรแกรมและคลาสเรียนที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์โปรแกรม

หลักสูตรนานาชาติ (International Program)​

หลักสูตร International ของเรานั้น พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT) โดยจะค่อยๆ พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของเด็กๆ ด้วยบทเรียนแบบที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับคุณครูได้แบบเรียลไทม์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ

หลักสูตรสิงคโปร์ (Singapore Program)​

ยึดตามหลักสูตรและแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ 《欢乐伙伴》, หลักสูตรของเราฝึกฝนให้เด็กๆ สามารถสอบจบระดับประถมศึกษาของสิงคโปร์ (PSLE) ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

ในปัจจุบันนี้ การเรียนภาษาจีนของเด็กๆ ถูกจำกัดด้วยคาบเรียนไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งอัตราส่วนของครูและนักเรียนอยู่ที่ 1:40 ทำให้การเรียนภาษาจีนแบบเก่านั้นกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ และการสอนในห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถตอบโจทย์เด็กเล็กได้

บทเรียนของเรามุ่งเน้นในการสอบวัดระดับภาษาจีน PSLE พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี การจำลองสิ่งต่างๆ และการโต้ตอบ การสนทนากันในคลาสเรียน ซึ่งเป็นการสอนแบบไลฟ์สด 55 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มความถี่ในการเรียนภาษาจีน โดยเรียนผ่านทางออนไลน์ที่บ้านได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งการเรียนแบบ 1 ต่อ 1 หรือ 1 ต่อ 6 และการเรียนแบบมีภาพประกอบ จะทำให้บทเรียนภาษาจีนนั้นน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คอร์สพื้นฐาน

คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ซึ่งเป็นคอร์สที่เหมาะสมกับผู้ปกครองที่กำลังอยากให้บุตรหลานของท่านได้เริ่มเรียนภาษาจีนก่อนใครๆ โครงสร้างหลักสูตรของเรานั่นสอดคล้องกับ ACTFL และการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT และ HSK ถูกสอนโดยอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาจีนและได้มีการผ่านการรับรองจาก CTCSOL โดยเฉพาะและซึ่งโปรแกรมนี้ผสมผสานไปด้วยเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในเรียนโดยมีการใช้ เกม เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความกล้าในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันมากขึ้น

  • Chinese Programs
  • English Program

หลักสูตรนานาชาติ (International Program)​

หลักสูตร International ของเรานั้น พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT) โดยจะค่อยๆ พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของเด็กๆ ด้วยบทเรียนแบบที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับคุณครูได้แบบเรียลไทม์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ

หลักสูตรสิงคโปร์ (Singapore Program)​

ยึดตามหลักสูตรและแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ 《欢乐伙伴》, หลักสูตรของเราฝึกฝนให้เด็กๆ สามารถสอบจบระดับประถมศึกษาของสิงคโปร์ (PSLE) ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

ในปัจจุบันนี้ การเรียนภาษาจีนของเด็กๆ ถูกจำกัดด้วยคาบเรียนไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งอัตราส่วนของครูและนักเรียนอยู่ที่ 1:40 ทำให้การเรียนภาษาจีนแบบเก่านั้นกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ และการสอนในห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถตอบโจทย์เด็กเล็กได้

บทเรียนของเรามุ่งเน้นในการสอบวัดระดับภาษาจีน PSLE พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี การจำลองสิ่งต่างๆ และการโต้ตอบ การสนทนากันในคลาสเรียน ซึ่งเป็นการสอนแบบไลฟ์สด 55 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มความถี่ในการเรียนภาษาจีน โดยเรียนผ่านทางออนไลน์ที่บ้านได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งการเรียนแบบ 1 ต่อ 1 หรือ 1 ต่อ 6 และการเรียนแบบมีภาพประกอบ จะทำให้บทเรียนภาษาจีนนั้นน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คอร์สพื้นฐาน

คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ซึ่งเป็นคอร์สที่เหมาะสมกับผู้ปกครองที่กำลังอยากให้บุตรหลานของท่านได้เริ่มเรียนภาษาจีนก่อนใครๆ โครงสร้างหลักสูตรของเรานั่นสอดคล้องกับ ACTFL และการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT และ HSK ถูกสอนโดยอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาจีนและได้มีการผ่านการรับรองจาก CTCSOL โดยเฉพาะและซึ่งโปรแกรมนี้ผสมผสานไปด้วยเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในเรียนโดยมีการใช้ เกม เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความกล้าในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันมากขึ้น

คอร์สภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้สอดคล้องกับ CEFR ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คอร์สของเราถูกสร้างขึ้นให้มีคลาสเรียนที่เพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นไปในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง

Group 95

จะทราบได้อย่างไรว่าลูกของคุณเหมาะสมกับหลักสูตรระดับไหน?

เราพัฒนาหลักสูตรหลายระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียน และศักยภาพของเด็กแต่ละคน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำหลักสูตรภาษาจีนที่เหมาะสมกับลูกของคุณมากที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เสียงตอบรับจากเด็กๆ และผู้ปกครอง

ทุกความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราพัฒนาและปรับปรุงคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์สำหรับเด็กให้ดียิ่งขึ้น

Module 7 image